Ανακοινώσεις – Δράση Σ.Ε.Γ.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια (2023/2111(INI))

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναρτήθηκε εδώ το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2024 σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια (2023/2111(INI)), το οποίο πιθανώς να αποτελέσει οδηγό για...

Δημοσίευση ΥΑ για τις ετήσιες ενημερώσεις και τα σχέδια ανάπτυξης γεωθερμικού δυναμικού (ΣΑΓΔ) των Αποκ. Διοικήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 223 της 16.1.2024 και αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ Ρ16Δ4653Π8-ΤΔΓ, η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/1775/6/08.01.2024 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και...

Eπιστολή – αίτημα συνάντησης του Σ.Ε.Γ προς τον Υπουργό Παιδείας (18/12/2023)

Αγαπητοί συνάδελφοι, επισυνάπτεται εδώ προς ενημέρωσή σας η επιστολή - αίτημα συνάντησης του Σ.Ε.Γ προς τον Υπουργό Παιδείας (18/12/2023), που συνυπογράφεται από την Ε.Γ.Ε και τους Προέδρους των...

Εκδηλώσεις

Στείλτε μας μήνυμα

5 + 4 =

Εγγραφή στα ενημερωτικά μας email