Για την εγγραφή στο ΣΕΓ χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), το έντυπο συγκατάθεσης (κλικ εδώ για να το κατεβάσετε) μία απλή φωτοτυπία πτυχίου (όχι επικυρωμένη) και απόδειξη κατάθεσης 10 € στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ (στην αιτιολογία να φαίνεται το ονομ/μο) στον παρακάτω λογαριασμό:

IBAN GR70 0172 0300 0050 3010 8060 331 με όνομα δικαιούχου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ».

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση members@geologist.gr.