Η έδρα του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων βρίσκεται στην Διδότου 26, 10680, 4ος όροφος στην Αθήνα (Γραφεία ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς).

Έδρα Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων

Διδότου 26, 10680,
4ος όροφος στην Αθήνα

Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στην οδό Σόλωνος 102, 1ος όροφος

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Σόλωνος 102, 1ος όροφος
Άθηνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+30 210 65 40 730  –  +30 210 65 40 850

Για οποιοδήποτε θέμα/αίτημα μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@geologist.gr

Για θέματα που αφορούν Εγγραφές Μελών χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση:
members@geologist.gr