Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Association of Greek Geologists) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (European Federation of Geologists) έχει αναλάβει την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων που ενδιαφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, τους Έλληνες Γεωεπιστήμονες.
Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται από πτυχιούχους Γεωλόγους που είναι μέλη του ΣΕΓ και είναι τα ακόλουθα:

Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Τριαντάφυλλος Κακλής

🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Πέτρος Κουτσοβίτης

Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Σταύρος Καλαϊτζίδης

🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Νικόλαος Κούκουζας