Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων παίρνει την πρωτοβουλία και διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης Γεωλόγων. Βασικός στόχος των Σεμιναρίων είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός των πτυχιούχων συναδέλφων.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 5 θεματικές ενότητες:

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  3. ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ)
  5. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ

 

Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν το επόμενο διάστημα.