Στα πλαίσια του 11ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Συνεδρίαση 2-3 την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 – 16:00, θα είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων όπου και θα γίνει η παρουσίαση των ακόλουθων θεμάτων:

  • Δράσεις του Συλλόγου
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Σεμινάρια

Το προεδρείο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣΕΓ κ. Ξενοφών Σταυρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Π. Σαμπατακάκη και τον Γραμματέα κ. Τρ. Κακλή.