Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικό με την σημασία των Γεωεπιστημών για την πολιτική προστασία, όπου και γίνεται αναφορά στις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Δυτικής Αττικής τον Νοέμβριο του 2017.

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο Τύπου της EFG στον παρακάτω Σύνδεσμο

Δελτίο Τύπου EFG