Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων συμμετείχε σε εκδηλώσεις των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου αντίστοιχα, με θέμα την Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή. Τέθηκαν συζητήσεις, μεταξύ άλλων, για τη σημασία της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του σεβασμού των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων καθώς το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό πόρο για τον τουρισμό και συνεπώς για την εθνική οικονομία. Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, στα πλαίσια όμως της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με προϋποθέσεις και δεσμεύσεις.