Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος HELPOS (Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας) προκηρύσσει μία (1) θέση Γεωλόγου (Δρ. Γεωφυσικής) και μία (1) θέση Γεωλόγου (MSc Σεισμολογίας) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους έως 16 Μαρτίου 2018 (14:00).

Στους παρακάτω Συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες προκηρύξεις

Γεωλόγος (Δρ. Γεωφυσικής)
Γεωλόγος (MSc Σεισμολογίας)