Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων συμμετείχε  στη δεύτερη Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 4 Μαρτίου στο ΜΕC Παιανίας, στο πλαίσιο της έκθεσης Verde.Tec, με θέμα «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και στόχευε στην εμβάθυνση στις ιδιότητες και στα οφέλη της Γεωθερμίας, στη βιομηχανική και οικιακή θέρμανση και ψύξη.
Η Γεωθερμία και οι εφαρμογές στο Αστικό Περιβάλλον, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιστημονική Επιτροπή του ECOCITY, με την παραδοχή του προσανατολισμού προς μια βιώσιμη προοπτική κάθε πόλης της χώρας μας, με ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις και στις γενικότερες ανάγκες του αστικού ιστού.
Οι ομιλητές της ημερίδας αναφέρθηκαν στα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωθερμίας και στην δυνατότητα που προσφέρεται με τη χρήση της, στη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας με περιορισμό του οικονομικού κόστους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Παράλληλα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση στο επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον, κάτι για το οποίο έχει αδρανήσει η Πολιτεία να πάρει μέτρα προώθησης των εφαρμογών.