Στις 15 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων.