Ο ΣΕΓ έχει συνεχή και ενεργό παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της European Federation of Geologists (EFG). Έτσι, συμμετείχε ενεργά και στη φετινή εαρινή Σύνοδο η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τσεσμέ της Τουρκίας στο διάστημα 18-20 Μαΐου 2018.

Ο ΣΕΓ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ξενοφώντα Σταυρόπουλο και τον ειδικό αντιπρόσωπο στην EFG, Παύλο Τυρολόγου.

Στις διήμερες εργασίες της Συνόδου έγινε ο ετήσιος απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της EFG, παρουσιάσθηκε η οργανωτική και η οικονομική κατάσταση με ειδική αναφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει αναλάβει ή που συμμετέχει η EFG, παρουσιάσθηκαν οι εκθέσεις δράσεων των Εθνικών συλλόγων, έγινε αποδεκτή η συμμετοχή της Ρουμανίας ως νέου μέλους, επανεκλέχτηκαν στη θέση του αντιπροέδρου ο Γερμανός αντιπρόσωπος Dr. Michael Neumann και στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Ιταλός αντιπρόσωπος Gabriele Ponzoni και αναπτύχθηκε και συζητήθηκε αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη διετία.

Εκ μέρους του ΣΕΓ, παρουσιάστηκαν οι γενικοί άξονες της δράσης του με αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο και στις ενέργειες που γίνονται για την υποστήριξη των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και την αναβάθμιση του ρόλου του γεωλόγου στην πολιτικο-κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι μας εντυπωσιάσθηκαν από την δράση μας για την υποστήριξη και αναβάθμιση των μαθημάτων γεωλογίας στη Β΄βάθμια εκπαίδευση και μας ζήτησαν να τους παρουσιάσουμε μια αναλυτική έκθεση ώστε να αρχίσουν και αυτοί να κινητοποιούνται στις χώρες τους.