Πληροφορίες για το Συμπόσιο σχετικά με την Περιβαλλοντική Μόλυνση από Εγκαταλελειμμένα Μεταλλεία που θα πραγματοποιηθεί στις 25 & 26 Ιουνίου 2018 στο Ι.Γ.Μ.Ε.
Πρόγραμμα : http://geologist.gr/wp-content/uploads/2018/06/Symposium_Programme.pdf
Αίτηση Εγγραφής : http://geologist.gr/wp-content/uploads/2018/06/Registration_Form_EPAM_2018.docx