Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκδόθηκε η προκήρυξη της Κοινωφελούς εργασίας με 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Με μια πρώτη ματιά έχει 454 θέσεις Γεωτεχνικών σε όλη την χώρα και 25 θέσεις στο Παράρτημα.
Προθεσμία από την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Τα μόνα προσόντα που ζητάει η προκήρυξη είναι το πτυχίο και η βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ.
Παρατίθεται κατάλογος με τις ειδικότητες σχετικές με τον τομέα της Γεωλογίας καθώς και η δημόσια πρόσκληση.
Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.