Αγαπητοί συνάδελφοι

την Παρασκευή 9/11/2018 στις 15:30, o Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων μαζί με το Σύλλογο Γεωλόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, το Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών και το ΓΕΩΤΕΕ θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Διδότου 26 για να αποφασιστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ακύρωση των επίμαχων διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Το θέμα είναι κρίσιμο και υψίστης σημασίας για τον Γεωλογικό κλάδο και η συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη.Η συνάντηση είναι ανοικτή για όλους τους συναδέλφους