Αγαπητοί συνάδελφοι,
δείτε αναλυτικά εδώ την προκήρυξη σχετικά με την απασχόληση 5.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Υπάρχουν 59 θέσεις για πτυχιούχους Γεωλόγους.
Η αίτηση είναι ηλεκτρονική και η προθεσμία ως 3/12/2018.