Αγαπητοί συνάδελφοι,
η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων στην διαδικασία έκδοσης της νέας Κανονιστικής Απόφασης με τίτλο «Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν στη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων, πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησής τους, με στόχο την προστασία και την διατήρηση του υδατικού δυναμικού για περιοχές εντός χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» αποστέλλει Προσχέδιο για την Κανονιστική Απόφαση για το οποίο ζητάει έως την Δευτέρα 1/7/2019 μέσω του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων τις παρατηρήσεις και την γνώμη των ιδιωτών Γεωλόγων Μελετητών.
Συνάδελφοι η συμμετοχή σας είναι αναγκαία και παρακαλούμε πολύ για την αποστολή των παρατηρήσεων σας στο email του ΣΕΓ info@geologist.gr με σκοπό την προώθησή τους με κοινό έγγραφο στην Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έως την ανωτέρω ημερομηνία. 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ