Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων να πάρουν μέρος στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2019.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – συζήτηση για την δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση.
3. Προγραμματισμός δράσης για την επόμενη περίοδο.

Η πρώτη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την:

Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤΕΕ στην Αθήνα Διδότου 26 (4ος όροφος).