Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 07/11/2019 ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις της Δ’ φάσης αναπληρωτών καθηγητών με την πρόσληψη 13 Γεωλόγων εκπαιδευτικών ΠΕ04.05. Ο αριθμός είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός σε σύγκριση με παλαιότερες χρονιές που ο αριθμός αυτός κάλυπτε τις προσλήψεις των Γεωλόγων εκπαιδευτικών για όλη την χρονιά.
Υπήρξαν επίσης και 4 προσλήψεις συναδέλφων Γεωλόγων ΠΕ04.05 στην παράλληλη στήριξη.Ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών είχε φυσικά άμεση εξάρτηση με την συνάντηση του ΣΕΓ που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου με την Γ.Γ. της Α/θμιας και Β/θμιάς εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Αναστασία Γκίκα και τον σύμβουλο της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Χωριανόπουλο. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η σημαντική συμβολή του συνάδελφου Γεωλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη στην οριστικοποίηση της συνάντησης μας με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.