Συμμετοχή του ΣΕΓ στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών “Η Φυσική Μαγεύει”, έπειτα από επίσημη πρόσκληση του προέδρου της. Ο ΣΕΓ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θεωρεί ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι ουσιαστική για την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του τεχνολογικού πολιτισμού μας. Τον ΣΕΓ εκπροσώπησε με χαιρετισμό η ταμίας του συλλόγου κ. Νανά Κυριοπούλου.