Θέση Εργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, δείτε την παρακάτω θέση εργασίας...

Προκηρύξεις

Αγαπητοί συνάδελφοι, δείτε την παρακάτω προκήρυξη....

Πρόσκληση ΙΕΠ: Μητρώο συντονιστών εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών

Αγαπητοί συνάδελφοι Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση εδώ, για τη δημιουργία μητρώου συντονιστών και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών για τα ΕΠΑΛ. Σε κάθε μία εκ των έντεκα (11) Θεματικών Κατηγοριών θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Εκπόνησης...

Cities on Volcanoes 11

1 Day Left for Abstract Submission! Have you submitted yours? Submit Now...