Αγαπητοί συνάδελφοι,

δείτε την παρακάτω προκήρυξη.

http://beyond-eocenter.eu/index.php/news-events/248-we-are-hiring-6-new-positions?fbclid=IwAR3WR5Ljm0oCtgUXJapOetGfRVr95S6oUEWZ0n3tpg5ad3NynEqq_ZAmSTo