Αγαπητοί συνάδελφοι,
μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη για την 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΓ που θα  πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (skype) την Τετάρτη 16/09/2020 και ώρα 18:00.
Παρακαλούμε πολύ για την συμμετοχή σας ενόψει και των νέων περιοριστικών μέτρων που πρόκειται να ανακοινωθούν σήμερα για την Αττική και αφορούν και την προγραμματισμένη μας Καταστατική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στην επιτροπή καταστατικού και στην επιτροπή παιδείας και παρακαλούμε πολύ για την συμμετοχή τους.