Αγαπητοί συνάδελφοι,
επισυνάπτεται το link για την προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών στις σχολές ξεναγών για την περίοδο 2020 -2021.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 7/10/2020 έως και 13/10/2020.