Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 2020 – Ε74 ΦΟΡΕΙΣ ENGIE – AGG
Τι δουλειά κάνει ο Γεωλόγος; Συνάντησε μία Γεωλόγο στην εργασία.. Πατήστε Εδώ