Διδακτορικές υποτροφίες του δικτύου κατάρτισης PlaCe-ITN, πλήρως επιχορηγημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση : Οι θέσεις αυτές είναι ιδανικές για νέους ερευνητές με πτυχίο ή μεταπτυχιακό στις επιστήμες υλικών και παρεμφερή πεδία, όπως η γεωλογία. Μεταξύ των θέσεων που προκυρήσσονται, η θέση για τον ESR01(ESR01: Raw materials in the production of ancient Cypriot ceramics. Sampling the Cypriot geo-environment) στο Ινστιτούτο Κύπρου έχει προκηρυχθεί πρωτίστως για γεωλόγο.

Horizon 2020 – Marie Skłodowska Curie – Innovative Training Network

 PlaCe-ITN (GA no. 956410)

 Training the Next Generation of Archaeological Scientists: Interdisciplinary Studies of Pre-modern Plasters and Ceramics from the Eastern Mediterranean

 Open calls for 15 Early-Stage Researcher Fellowships

 Dear colleagues,

PlaCe-ITN is an Innovative Training Network dedicated to the interdisciplinary study of pre-modern ceramics and plasters from the Eastern Mediterranean. It aims at training Early-Stage (doctoral) Researchers to conduct state-of-the-art, science-based research on the technology, use, and provenance of archaeological plasters and ceramics, the most abundant materials in most archaeological sites and site assemblages. It is running from 2021 to 2025.


For the implementation of the project, eight universities and research centres from five counties have joined forces. The Cyprus Institute will coordinate the project’s consortium that also includes the University of Cyprus, the National Centre for Scientific Research “Demokritos” in Greece, the British School at Athens, the University of Cambridge and University College London in the UK, the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium, and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences. 

The project will employ 15 doctoral researchers across the consortium, offering a wide range of training courses for the analytical study of the first synthetic materials produced by humankind, i.e., plasters and ceramics. It focusses on the technology, know-how, raw materials and tools developed and employed for their production, in different regions of the eastern Mediterranean, in pre-modern societies from prehistory to the post-medieval period.

Information about the ESR posts is uploaded on the PlaCe website: https://place-itn.cyi.ac.cy/esr-fellowships, as soon as it is made available. Most applications deadlines are set at the end of April. Please check as dates vary among fellowships.

LIST OF MSCA-ITN ESR FELLOWSHIPS


ESR01:
 Raw materials in the production of ancient Cypriot ceramics. Sampling the Cypriot geo-environment

Host organisation: The Cyprus Institute

PhD enrolment: The Cyprus Institute

NEW! Deadline of application: 03/05/2021

Click HERE to apply for this position 


ESR02: Reconstructing the chaîne opératoire of technical ceramics for the production of Egyptian blue from the Late Bronze Age to the Roman era

Host organisation: The Cyprus Institute 

PhD enrolment: The Cyprus Institute

NEW! Deadline of application: 03/05/2021

Click HERE to apply for this position


ESR04: Shifting intra- and inter-regional foci of artisanal ceramic production in the region of Sagalassos (SW Turkey) from the Archaic to Byzantine period

Host organisation: Katholieke Universiteit Leuven

PhD enrolment: Katholieke Universiteit Leuven

Deadline of application: 28/04/2021

Click HERE to apply for this position 


ESR05: Roman concrete throughout the empire: composition and strength

Host organisation: Katholieke Universiteit Leuven

PhD enrolment: Katholieke Universiteit Leuven

Deadline of application: 28/04/2021

Click HERE to apply for this position


ESR06: Early Ceramic Technologies and Traditions in the Edom Lowlands Region of Southern Jordan: A Diachronic Perspective

Host organisation: University College London

PhD enrolment: University College London

Deadline of application: 14 May 2021


ESR07: Ceramic and Plaster Technologies and Traditions at Neolithic Makri, Thrace, Greece Ceramic and Plaster Technologies and Traditions at Neolithic Makri, Thrace, Greece

Host organisation: University College London

PhD enrolment: University College London

Deadline of application: 14 May 2021


ESR08: Early Medieval Ceramic Technology and Culture in the eastern Mediterranean

Host organisation: University of Cyprus 

PhD enrolment: University of Cyprus 

Deadline of application: 30 April 2021

Click HERE to apply for this position


ESR09: Sampling, characterisation and reproduction of historic plasters from Cyprus with special emphasis on hydraulic lime plasters

Host organisation: University of Cyprus 

PhD enrolment: University of Cyprus 

Deadline of application: 30 April 2021

Click HERE to apply for this position 


ESR10: From Roman to Green cement: Technological developments and social aspects

Host organisation: National Centre for Scientific Research “Demokritos”

PhD enrolment: Katholieke Universiteit Leuven

Deadline of application: 10 May 2021


ESR11: A Diachronic Study of the Design and Technology of Attic Transport Jars

Host organisation: National Centre for Scientific Research “Demokritos”

PhD enrolment: University of Thessaly

Deadline of application: 03 May 2021


ESR12: Culinary traces of the past: Aegean-Balkan mobility and interaction at the dawn of urbanisation through an interdisciplinary study of cooking practices and pots

Host organisation: British School at Athens

PhD enrolment: Aristotle University of Thessaloniki

Deadline of application: 30 April 2021

Click HERE to apply for this position


ESR13: Plaster production in Late Antiquity: materials and techniques

Host organisation: University of Cambridge

PhD enrolment: University of Cambridge

Deadline of application: 23 April 2021 

Click HERE to apply for this position


ESR14: Container and content: integral analyses of Mediterranean amphorae

Host organisation: University of Cambridge

PhD enrolment: University of Cambridge

Deadline of application: 23 April 2021

Click HERE to apply for this position


ESR15: Characterisation of binders used for premodern plasters in the ever-changing urban environments

Host organisation: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences

PhD enrolment: Charles University

Deadline of application: 17 May 2021


Short-term Fellowships

ESR 03A-F, CyI: Six short-term Early-Stage Research fellowships are designed for Researchers that are already doctoral students and seek to receive training and develop their analytical skills in the interdisciplinary study of archaeological plasters and ceramics at the Cyprus Institute. The research topics for these fellowships are expected to directly support and complement the main doctoral studies of the applicants, as well as having a close link to the main topic of the ITN and the analytical and supervisory capabilities of CyI. These fellowships will be co-supervised by the CyI and the respective PhD supervisors at the external host universities. The short fellowships will take place at the CyI labs with the potential for secondments to other laboratories of the consortium, according to the needs of the pursued doctoral research topics. No short-term fellow will be recruited without full approval of their home institution and compliance with the MSCA-ITN eligibility criteria regarding research experience and mobility requirements.