Εκ μέρους του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES Ελλάδας:

Ανακοινώνεται μία (1) θέση εργασίας γεωλόγου και διευθυντή σχεδιασμού ορυχείων στη Σουηδία.

Σχετικές πληροφορίες εδώ: σύνδεσμο 1 και σύνδεσμο 2.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία και διαβίωση σε μία άλλη χώρα, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο τοπικά Σύμβουλο EURES (βλ. κατάλογο).