Μπορείτε να δείτε εδώ την πρόσκληση για την Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021. Το ισχύον καταστατικό και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν αναρτηθεί στο site του ΣΕΓ στο ακόλουθο link http://geologist.gr/διοίκηση/.