Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ το σχέδιο Υπουργικής Αποφάσεως για τους όρους και τις διαδικασίες μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (30ºC έως 90ºC) και περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος.
Θα βρείτε το κείμενο στον παρακάτω σύνδεσμο :
Το κείμενο πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών (ΦΕΚ Β 1960 Β, 2021). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 21.03.2022 και τα σχόλια θα αποστέλλονται στην διεύθυνση tm.geothermia@prv.ypeka.gr.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας.