ΟΝΟΜ/ΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΖΕΡΒΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ