Μετά την 1η συνεδρίαση της εφορευτικής επιτροπής, ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα τακτικά μέλη , ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής η κ. Ε.Μανουκιάν, Γραμματέας η κ. Ι.Ζέρβα και μέλη ο κ.Ι.Μιχαλόπουλος, η κ. Β.Πετσάκου, ο κ. Ι.Καπρής, Ως αναπληρωματικά μέλη έχουν οριστεί ο κ. Μ.Ξενάκης και η κ. Ι. Τζώρτζη. Τα αναπληρωματικά μέλη θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και εργασίες της Εφορευτικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν απουσιάζει κάποιο τακτικό μέλος, οπότε θα παίρνουν τη θέση του. Ο κ. Ι.Μιχαλόπουλος ψηφίστηκε και ως υπεύθυνος για τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από την εφορευτική επιτροπή για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η εκλογική διαδικασία.