Αγαπητοί συνάδελφοι,
μπορείτε να δείτε εδώ την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου και του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας σχετικά με την τροπολογία – προσθήκη που κατατέθηκε προς συζήτηση στις 23/06/2022 στη Βουλή και αφορά την κατάργηση της έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας.