Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Διδότου 26 – 4ος όροφος θα πραγματοποιηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΓ. Επισυνάπτεται εδώ η αντίστοιχη πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη.