Δείτε εδώ την επιστολή που στάλθηκε από τον ΣΕΓ στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως για τους διορισμούς των Γεωλόγων εκπαιδευτικών και τη διδασκαλία των Γεωεπιστημών και του μαθήματος της Γεωλογίας στη Β/θμια Εκπαίδευση. Η επιστολή και το αίτημα συνάντησης του ΣΕΓ κατατέθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας με αρ.120866 – 03/10/2022.