Αγαπητοί συνάδελφοι,
στα πλαίσια του 16ου Διεθνούς Γεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων διοργανώνει την Τετάρτη 19/10/2022 στις 9:30 (Αμφιθέατρο Ι4) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Οι Προοπτικές της Γεωλογίας σε ένα Περιβάλλον Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επαγγελματικές Προοπτικές στην Ελλάδα (Prospects of Geology in a Sustainably Developed World – Professional Perspectives in Greece) ». Στην συζήτηση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των Γεωλογικών Φορέων (ΕΓΕ, ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ, ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ), το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και οι Πρόεδροι των Γεωλογικών Τμημάτων, με τοποθέτηση σχετική με το θέμα, ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση προτάσεων.
Παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις σας.