Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’). “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)”, σύμφωνα με το οποίο επανέρχεται η δυνατότητα πρόσληψης των Γεωλόγων σε θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως ακριβώς ίσχυε στην αρχική μορφή του Π.Δ. 50/2001.
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για τον κλάδο μας η οποία είναι αποτέλεσμα των συνεχόμενων προσπαθειών και πιέσεων του ΓΕΩΤΕΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με τη στήριξη όλων των Γεωλογικών Φορέων.