Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
επισυνάπτεται εδώ το κοινό γραπτό υπόμνημα του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου και του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας σχετικά με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο κατατέθηκε από τον ΣΕΓ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα και στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 
Επίσης στο παρακάτω link επισυνάπτεται η παρέμβαση του Προέδρου ΣΕΓ κ. Ευάγγελου Σπυρίδωνος σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 07/03/2023 στη συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων της Βουλής των Ελλήνων.