Αγαπητοί συνάδελφοι,
επισυνάπτεται η παρέμβαση του ΣΕΓ στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη νέα Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (πρώην ΡΑΕ). Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με βάση τις προτάσεις – παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Υδάτων του ΣΕΓ.
Ο ΣΕΓ μαζί με τους υπόλοιπους Γεωλογικούς Φορείς και το ΓΕΩΤΕΕ, θα προχωρήσει σε κατάθεση ενός εκτενούς υπομνήματος, για όλα τα θέματα του νομοσχεδίου στο επόμενο διάστημα.