Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων να πάρουν μέρος στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – συζήτηση για την δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση.
3. Προγραμματισμός δράσης για την επόμενη περίοδο.

Η πρώτη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05 Ιουνίου 2023 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την:

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤΕΕ στην Αθήνα Διδότου 26 (4ος όροφος)