ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ο Σ.Ε.Γ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα μέλη του να μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του τίτλου του Ευρωπαίου Γεωλόγου (EurGeol), ο οποίος αποτελεί μια επαγγελματική πιστοποίηση και είναι χρήσιμος για συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε χώρες και εκτός Ελλάδας.

Ο τίτλος του Ευρωπαίου Γεωλόγου (EurGeol), είναι ένας επαγγελματικός τίτλος που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) και αποτελεί μια πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο της άσκησης της γεωλογίας. Ο τίτλος είναι αναγνωρίσιμος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και λειτουργεί ως διαβατήριο για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη. Αναγνωρίζεται επίσης από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Γεωλόγων (AIPG) και το Καναδικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Γεωλόγων (CCPG).

Η συμμετοχή του Σ.Ε.Γ ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (European Federation of Geologists – EFG), έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει με την Ιταλική Ομοσπονδία Γεωλόγων (CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI) και την Πορτογαλική Ομοσπονδία Γεωλόγων (Portuguese Association of Geologists), που επίσης είναι μέλη της EFG, επίσημη συνεργασία έτσι ώστε οι Έλληνες συνάδελφοι Γεωλόγοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του τίτλου του Ευρωγεωλόγου (EurGeol) να μπορούν να απευθύνονται μέσω του Σ.Ε.Γ σε όποιον από τους δύο αυτούς συλλόγους επιθυμούν, για την απόκτηση του τίτλου. 

Ο Σ.Ε.Γ ευελπιστεί ότι θα καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να χορηγεί τον τίτλο του Ευρωγεωλόγου όπως γίνεται και από τους Συλλόγους των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού του Σ.Ε.Γ που αποφασίστηκε από την περσινή καταστατική Γενική Συνέλευση αφορούσε ακριβώς την προσθήκη των απαραίτητων άρθρων για να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορεί ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων να χορηγεί τον τίτλο του Ευρωγεωλόγου στα μέλη του που το επιθυμούν. Καθώς μέλη του συλλόγου προσέφυγαν δικαστικά κατά της εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά, που ελπίζουμε να είναι θετική για το Σ.Ε.Γ.

Οι συνάδελφοι, που είναι μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων και ενδιαφέρονται για την απόκτηση του τίτλου του Ευρωπαίου Γεωλόγου (EurGeol) μέσω της Ιταλικής και Πορτογαλικής Ομοσπονδίας γεωλόγων μπορούν να απευθύνονται στην Γενική Γραμματέα στου Σ.Ε.Γ κ. Μαρία Τζίμα στο ακόλουθο email: info@geologist.gr  για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.