Καλή θητεία στο νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο οποίο ορίστηκε για πρώτη φορά ως μέλος και ο πρόεδρος του Σ.Ε.Γ κ. Ευάγγελος Σπυρίδωνος.
Η απόφαση αυτή είναι τιμητική για το Σύλλογο, και ο Σ.Ε.Γ. θα επιδιώξει με τη συμμετοχή του να βοηθήσει στην ενίσχυση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., που αποτελεί την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ