Το Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), κοινώς γνωστό ως «Ομάδα Φιλελευθέρων» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδιαφέρεται για μαρτυρίες και μελέτες περιπτώσεων από μικρές και μεσαίες εταιρείες που αντιμετώπισαν προβλήματα με την εκκίνηση ή ασχολούνται με συγκεκριμένα εμπόδια κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διαφορετικούς τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) καλεί όλα τα άτομα και τις εταιρείες που εργάζονται στη γεωεπιστήμη να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η EFG θα συντάξει μια έκθεση με βάση τις μαρτυρίες που έλαβε και θα τη μοιραστεί με την ALDE.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με αυτό το θέμα, συμπληρώστε την ακόλουθη έρευνα: http://tinyurl.com/yvtsa9ns 

Τα σχόλιά σας θα βοηθήσουν την EFG να ενημερώσει καλύτερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πραγματικότητα των γεωλογικών ΜΜΕ και τις ανάγκες τους.

 https://eurogeologists.eu/call-share-your-experience-on-barriers-and-challenges-faced-by-geological-smes/