Η σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 Ιανουαρίου υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη γεωθερμική ενέργεια. Στόχος των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων ( EFG) για τη γεωθερμική ενέργεια είναι η προώθηση της αριστείας στην εφαρμογή της γεωλογίας στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας. Δείτε περισσότερα εδώ: https://eurogeologists.eu/european-parliament-adopts-own-initiative-report-on-geothermal/