Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΣΕΓ θα γίνουν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, από τις 09:00 έως τις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΓΕΩΤΕΕ, Διδότου 26, 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ. Δικαίωμα ψήφου έχουν ΜΟΝΟ τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακά εντάξει, δηλαδή έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2024.
Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση στο χώρο ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών έχοντας μαζί
τους στοιχεία ταυτότητας είτε με συστημένη επιστολή προς την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του ΣΕΓ, που πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών (30-06-2024) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΣΕΓ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Θ. 46808, Τ.Κ. 13603 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Όσοι από τους συναδέλφους ψηφίσουν αυτοπροσώπως μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακά μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Κρίνεται σκόπιμο επίσης να επιστρέφεται ο
σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από την Εφορευτική Επιτροπή φάκελος του ψηφοδελτίου, για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση του αδιάβλητου στη διεξαγωγή των
εκλογών. Εάν επιλέξετε να ψηφίσετε με επιστολή, μπορείτε να τακτοποιηθείτε ταμειακά μέχρι και την ημέρα των εκλογών, καταθέτοντας τη συνδρομή σας, (10 ευρώ για όλες τις παλαιές οφειλές) στο λογαριασμό του ΣΕΓ:

EUROBANK GR7502606150000910101115311
με όνομα δικαιούχου «ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ»αποστέλλοντας συγχρόνως την απόδειξη πληρωμής στο email eforeftiki2024@geologist.gr (ή/και στον φάκελο προς την εφορευτική επιτροπή).

Για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας πρέπει:

– Ο ψηφοφόρος να βάλει μέχρι και 7 (επτά) σταυρούς προτίμησης για τους υποψήφιους του Διοικητικού Συμβουλίου και 3 (τρεις) σταυρούς προτίμησης για την Εξελεγκτική
επιτροπή.
– Οι σταυροί προτίμησης να είναι όλοι από την ίδια πλευρά (αριστερά ή δεξιά του ονοματεπωνύμου), διαφορετικά θα θεωρηθεί άκυρο.
– Οι σταυροί προτίμησης απαραίτητα να είναι σημειωμένοι με στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος, μόνο με το σχήμα σταυρού.
– Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους από τους επιτρεπόμενους καταλογίζεται υπέρ του συνδυασμού.
– Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ όταν έχει οποιοδήποτε σημάδι εκτός του σταυρού, όπως επίσης και οποιοδήποτε σημάδι υπάρχει στον σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.
– Άδειος φάκελος ισοδυναμεί με λευκό ψηφοδέλτιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ψηφοδέλτιο πρέπει να βρίσκεται μέσα στον υπογεγραμμένο και σφραγισμένο λευκό φάκελο και να εσωκλείεται μέσα στον φάκελο προς την Εφορευτική
Επιτροπή. Διαφορετικά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί ιστοσελίδα του συλλόγου στη διεύθυνση http://www.geologist.gr, και στην ενότητα Εκλογές 2024 θα αναρτώνται ανακοινώσεις
της εφορευτικής επιτροπής και ενημερώσεις σχετικά με τις εκλογές.

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΓ