Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια του 16ου Διεθνούς Γεωλογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων διοργάνωσε την Τετάρτη 19/10/2022 στο Αμφιθέατρο Ι4 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Οι Προοπτικές της Γεωλογίας σε ένα Περιβάλλον Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επαγγελματικές Προοπτικές στην Ελλάδα (Prospects of Geology in a Sustainably Developed Word – Professional Perspectives in Greece)». Στην συζήτηση, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Γεωλογικών Φορέων (Ε.Γ.Ε, ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ, ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ), το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και οι Πρόεδροι των Γεωλογικών Τμημάτων. Αρχικά ο πρόεδρος του ΣΕΓ με την εισήγησή του έδωσε το πλαίσιο της συζήτησης η οποία είχε ως στόχο τον προσδιορισμό δράσεων για την ανάδειξη του ρόλου του Γεωλόγου στην κοινωνία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις επί του θέματος από όλους τους συμμετέχοντες στην στρογγυλή τράπεζα και πιο συγκεκριμένα: ο κ. Αθανάσιος Γκανάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο κ.Πάρης Ξυπολιάς, Πρόεδρος του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών η κ. Ασημίνα Αντωναράκου Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., ο κ. Κώστας Βουβαλίδης Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ο κ. Νίκος Σιδηρόπουλος πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ, ο κ. Νίκος Βλαχόπουλος πρόεδρος του ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ και ο κ. Ευθύμιος Σπυρίδης αντιπρόεδρος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων και φοιτητών των Γεωλογικών Τμημάτων. Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από αρκετούς συμμετέχοντες. Ειδικότερα επισημάνθηκε η ανάγκη της συμμετοχής του Γεωλόγου στο σχεδιασμό Νόμων και Διατάξεων με πολιτική παρέμβαση και στην παρουσία σε επίπεδο διοίκησης όπως Υπουργεία Αποκεντρωμένες Περιφέρειες Δήμους, η εξωστρέφεια του επαγγέλματος στην κοινωνία, οι κοινές δράσεις των Γεωλογικών Φορέων με σκοπό την απόκτηση Γεωλογικής συνείδησης, η συνέργεια όλης της Γεωλογικής Κοινότητας, η ενίσχυση των διασυνδέσεών μας με τη διεθνή κοινότητα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ρόλου του Γεωλόγου στις υποδομές το περιβάλλον, των ορυκτών πρώτων υλών, της κυκλικής οικονομίας και της συνέργειας στην κλιματική μετάβαση. Τέλος συμφωνήθηκαν να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του ΣΕΓ κοινές δράσεις με όλους τους Γεωλογικούς Φορείς που να έχουν ως βασικούς άξονες:
• τη στήριξη των φοιτητών και την ανάγκη βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Γεωλογικών Τμημάτων.
• τη στήριξη των νέων συναδέλφων.
• την ενίσχυση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• τη στήριξη των ενεργειών για τη στελέχωση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε που αποτελεί την Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία.
• την εξωστρέφεια στην κοινωνία με θεματικές εκδηλώσεις και ενημέρωση της κοινής γνώμης για την αναγκαιότητα του ρόλου του Γεωλόγου στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών, στην έρευνα, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, στον ασφαλή σχεδιασμό τεχνικών έργων, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην διαχείριση της κλιματικής κρίσης.

Δείτε εδώ όλες τις παρουσιάσεις-τοποθετήσεις.