Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Γεωεπιστήμες

Η ημερίδα με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Γεωεπιστήμες» αποτελεί μια εκδήλωση του ΣΕΓ με στόχο:

  • Να παρουσιασθεί από τους πλέον αρμόδιους φορείς και από τα πιο ενημερωμένα στελέχη της Διοίκησης όλη η πληροφόρηση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, τους Έλληνες Γεωεπιστήμονες
  • Να αναδειχθούν νέες δυνατότητες δραστηριοποίησης των Ελλήνων γεωλόγων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο
  • Να αναπτυχθεί ένας διάλογος αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Φορέων Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών Οργανισμών και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Εταιρειών του Ιδιωτικού Τομέα.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας βρίσκονται στο ακόλουθο link καθώς και όλο το φωτογραφικό υλικό.