Η Μελέτη της Λιθόσφαιρας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων στα πλαίσια της δημιουργίας επαφών με καταξιωμένους γεωλόγους του εξωτερικού πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με προσκεκλημένο τον καθηγητή του Πανεπιστημιού της Βιέννης, κ. Θεόδωρο Ντάφλο, Γεωλόγο, Πετρολόγο – Γεωχημικό.

Ο κύριος Ντάφλος αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Μουσείο φυσικής ιστορίας της Βιέννης, στο Ινστιτούτο Max Plank της Γερμανίας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού στην Αμερική.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην προέλευση και την εξέλιξη του Λιθοσφαιρικού Μανδύα καθώς και στην δημιουργία και τη διαφοροποίηση του μάγματος σε βάθος. Οι συνεχιζόμενες γεωχημικές και πετρολογικές μελέτες θραυσμάτων (μανδυακοί ξενόλιθοι) του ανώτερου μανδύα και ηφαιστειακών πετρωμάτων από την Παταγονία, ΒΑ-Σιβηρία και οι τεκτονικές συνθήκες του οπισθοτόξου της λεκάνης της Πανονίας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το πώς και σε τι βαθμό επηρεάζουν οι υποβυθιζόμενες πλάκες, τις υπερκείμενες σφήνες του μανδύα. Άλλοι τομείς των σημερινών ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι ο ηφαιστειακός βασάλτης (Continental Flood), η πετρολογία και η γεωχημεία των μετεωριτών και η αρχαιομετρία.