Επισυνάπτονται οι σχετικές παρουσιάσεις των ομιλητών:

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες και η σημασία του για την Ελλάδα
Ιωάννης Ζαφειράτος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, ΥΠΕΝ

Η οικονομική γεωλογία της Ευρώπης διαμορφώνει το πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Στρατηγικών και Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΣΚΟΠΥ) – Προσέγγιση δυναμικών κοιτασματολογικών στόχων στην Ελλάδα
Αρβανιτίδης Νικόλαος, Δρ Οικονομικός Γεωλόγος, Critical Minerals

Δράσεις για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και η θέση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)
Κωνσταντίνος Λασκαρίδης, Διευθυντής Ορυκτών Πόρων & Μεταλλευτικής ΕΑΓΜΕ, Εθνικός Εκπρόσωπος EuroGeoSurveys

Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Οικονομικής Γεωλογίας στην Ελλάδα και διεθνώς: Ιστορική αναδρομή, παρόν και μέλλον.
Στέφανος Κίλιας, Καθηγητής Κοιτασματολογίας, ΕΚΠΑ

Συμβολή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην έρευνα των κρίσιμων πρώτων υλών.
Νικόλαος Κούκουζας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ

Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία – Ευκαιρίες και Κίνδυνοι σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον
Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), CEO ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Εκμετάλλευση μεικτών θειούχων κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας
Ελευθερία Βαγκλή, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

IMERYS – Εκτίμηση αποθεμάτων μπεντονίτη στη Μήλο
Στέφανος Ζαΐμης, Exploration and Resource Geologist , IMERYS

Ελληνικοί Λευκόλιθοι – Επιφανειακές και υπόγειες εκμεταλλεύσεις μαγνησίτη
Γεώργιος Μπουρμάς, Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων Εύβοιας, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ