1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας με τίτλο «Γεωθερμία, η Ενέργεια του Μέλλοντος»

Στις 17-21 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη η Εαρινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG) και η 1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας με τίτλο “Γεωθερμία, η Ενέργεια του Μέλλοντος”. Το κύριο θέμα ήταν το μέλλον της Γεωθερμικής ενέργειας με συνδυασμό γνώσεων και εμπειριών επιστημόνων από πολλές χώρες της ΕΕ με στόχο τις μηδενικές εκπομπέςCO2.
Παρουσιάστηκαν σημαντικές εργασίες σχετικά με τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας ενώ παράλληλα αναδείχτηκε η δράση της EFG μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη (όπως το CHPM2030). Από τους παρευρισκόμενους ομιλητές αλλά και τους συμμετέχοντες η συνάντηση θεωρήθηκε επιτυχής τόσο από πλευράς επιπέδου εργασιών αλλά και από τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Στις 20 και 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η εαρινή σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG) στον ίδιο Συνεδριακό χώρο. Υπήρξε συμμετοχή από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της EFG και συμμετοχή των μονίμων παρατηρητών των δραστηριοτήτων της EFG από Ενώσεις Γεωλόγων των ΗΠΑ και του Καναδά. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που είχαν οριστεί από το Δ.Σ. της EFG, αναπτύχθηκαν απόψεις και λήφθηκαν αποφάσεις για τη μελλοντική δράση της Ομοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΓ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων που συμμετείχαν στην εαρινή Σύνοδο ήταν ο Πρόεδρος κ. Ξ.Σταυρόπουλος, ο Γ.Γραμματέας κ. Τρ. Κακλής και ο κ. Π.Τυρολόγου (EuroGeol) πραγματογνώμονας της EFG.