Για την εγγραφή στο ΣΕΓ χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), το έντυπο συγκατάθεσης (κλικ εδώ για να το κατεβάσετε) μία απλή φωτοτυπία πτυχίου (όχι επικυρωμένη) και απόδειξη κατάθεσης 10 € στην Eurobank (στην αιτιολογία να φαίνεται το ονομ/μο) στον παρακάτω λογαριασμό:

IBAN GR75 0260 6150 0009 1010 1115 311 με όνομα δικαιούχου «ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ» (η ταμίας του ΣΕΓ).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλλούν στη διεύθυνση members@geologist.gr.