Για την εγγραφή στο ΣΕΓ χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), το έντυπο συγκατάθεσης (κλικ εδώ για να το κατεβάσετε) μία απλή φωτοτυπία πτυχίου (όχι επικυρωμένη) και απόδειξη κατάθεσης 10 € στην Eurobank (στην αιτιολογία να φαίνεται το ονομ/μο) στον παρακάτω λογαριασμό:

0026-0281-75-0201108107 (IBAN GR75 0260 2810 0007 5020 1108 107) με όνομα δικαιούχου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ».

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλλούν στη διεύθυνση members@geologist.gr.