Για την εγγραφή στο ΣΕΓ χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), το έντυπο συγκατάθεσης (κλικ εδώ για να το κατεβάσετε) μία απλή φωτοτυπία πτυχίου (όχι επικυρωμένη) και απόδειξη κατάθεσης 10 € στην EUROBANK (στην αιτιολογία να φαίνεται το ονομ/μο) στον παρακάτω λογαριασμό:

IBAN GR7502606150000910101115311 με όνομα δικαιούχου «Eurobank – Κυριοπούλου Ιωάννα, ταμίας ΣΕΓ».

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση members@geologist.gr.